" /> Despre noi | Unilab

Despre noi

UNILAB este un laborator de analize fizico-chimice și microbiologice pentru produse agroalimentare , apa potabila si teste de sanitatie, autorizat conform Ordinului ANSVSA 114/2013.

UNILAB deţine autorizaţiile necesare pentru a emite buletine de analiză ce pot proba grija dumneavoastră faţă de igienă şi calitate în faţa clienţilor şi autorităţilor. Personalul calificat este dedicat respectării stricte a procedurilor legale şi dezvoltării unor relaţii strânse de colaborare cu cei care apelează la serviciile sale.

Laboratorul este conceput şi dotat cu aparatura necesară astfel încât să respecte cele mai exigente cerinţe de calitate şi toate standardele europene în vigoare. Aparatura de ultimă oră şi personalul specializat sunt garanţia efectuarii analizelor în condiţii de precizie maximă şi în cel mai scurt timp.
Serviciile oferite de laboratorul nostru se caracterizează prin operativitate, seriozitate şi respect al beneficiarilor.
Garantăm corectitudinea rezultatelor  şi confidenţialitatea lor.

Avantajele utilizării serviciilor noastre sunt:

Corectitudinea rezultatelor:

Fiecare probă este analizată de două ori, conform normelor în vigoare;

Operativitate:

Rezultatul complet al analizelor este primit după maxim 7 zile;

Confidenţialitate:

Buletinele de analiza sunt exclusiv proprietatea beneficiarului, care indică persoana care le primeşte
şi modalitatea de transmitere;

Flexibilitate:

Graficul de primire a probelor se poate schimba în funcţie de necesităţile beneficiarului.